Ngành Công Thương: Nhân rộng những tấm gương Thi đua yêu nước

11:06 | 11/06/2018

70 năm qua, các phong trào Thi đua yêu nước ngành Công Thương đã có nhiều đổi mới, phát triển sâu rộng đều khắp các lĩnh vực, các vùng miền, các doanh nghiệp.