Đóng điện đường dây 500kV Vĩnh Tân- Sông Mây

29/08/2013 09:19:23

Ngày 28/8/2013, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã tổ chức đóng điện Công trình Đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây giai đoạn 1 (vận hành ở điện áp 220kV cấp điện vận hành thử nghiệm Tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2).

CôngThương - Quy mô của dự án  bao gồm: Xây dựng mới đường dây dẫn điện trên không điện áp 500kV, 2 mạch, dây dẫn phân pha 4, chiều dài 236 km từ Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân đến Trạm biến áp 500kV Sông Mây với tổng mức đầu tư trên 2988 tỷ đồng. Đường dây đi qua địa bàn các tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai.

Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân -  Sông Mây do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Nam đại diện chủ đầu tư quản lý điều hành dự án.

Mục tiêu đầu tư  của Công trình đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây nhằm kết nối với Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân (tỉnh Bình Thuận) với hệ thống điện Quốc gia. Trước mắt truyền tải điện năng của Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 thuộc Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân vào hệ thống điện nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải khu vực Miền Nam. Công trình còn tạo tiền đề để liên kết các nguồn điện lớn khác trong tương lai của khu vực Nam Trung bộ (NMNĐ hạt nhân, NMĐ tích năng …) với hệ thống điện Quốc gia.

Ngọc Loan


PHẢN HỒI