Nâng cao năng suất chất lượng giúp doanh nghiệp hội nhập vào thị trường quốc tế

10:29 | 10/01/2017

Trong bối cảnh hiện nay, việc đảm bảo năng suất, chất lượng sẽ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp hội nhập vào thị trường quốc tế một cách sâu rộng.