MRT 23 đã đạt được những kết quả tốt đẹp và thiết thực

15:10 | 09/06/2017

Hội nghị MRT 23 đã kết thúc tốt đẹp, góp phần triển khai hiệu quả chủ đề và bốn ưu tiên của năm APEC 2017 về "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung".  (Đọc thêm)