Tài chính cho cơ sở hạ tầng:

Một nội dung ưu tiên hợp tác tài chính APEC 2017

Bản in
Một nội dung ưu tiên hợp tác tài chính APEC 2017

Tài chính đầu tư vào cơ sở hạ tầng dài hạn là một trong 4 nội dung ưu tiên của Tiến trình Bộ trưởng tài chính APEC 2017 đã được các đại biểu tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao tài chính APEC (SFOM) diễn ra tại Ninh Bình trong 2 ngày 18-19/5 thảo luận và định hướng triển khai.

Quan chức tài chính APEC tại SFOM 2017

Cơ sở để nước chủ nhà Việt Nam đề xuất nội dung hợp tác này là một trong 4 nội dung ưu tiên hợp tác về tài chính là bởi thực tế những năm gần đây, nhu cầu đầu tư và tăng cường xã hội hóa các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thông qua hình thức đối tác công - tư (PPP) tại Việt Nam và một số nền kinh tế thành viên APEC đang ngày càng nhận được quan tâm. Đặc biệt, khi áp lực chi tiêu công ngày càng lớn khiến nguy cơ thiếu hụt nguồn vốn đầu tư trở thành một mối quan ngại của nhiều nền kinh tế đang phát triển. Tài trợ vốn dài hạn để đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng thông qua hình thức PPP là một hướng đi thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia, trong đó có các nền kinh tế APEC.

Để thực hiện nội dung ưu tiên này, Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương APEC tháng 2/2017 đã thảo luận và thông qua kế hoạch hành động, trong đó đề xuất định hướng hợp tác giữa các nền kinh tế APEC trong năm 2017 về đầu tư cơ sở hạ tầng tập trung vào việc tổ chức các hội thảo chia sẻ thông tin, quan điểm, kinh nghiệm xây dựng các cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý, đa dạng hóa các nguồn tài chính cho cơ sở hạ tầng, công cụ giảm thiểu rủi ro...

Phối hợp với các đối tác quốc tế như OECD, WB, ADB, Trung tâm Cơ sở hạ tầng toàn cầu (GIH) để đúc kết và phổ biến các kinh nghiệm tốt nhất trong xây dựng ma trận chia sẻ rủi ro thực hiện các dự án PPP, phát triển các công cụ giảm thiểu rủi ro trong một số lĩnh vực cụ thể phù hợp với bối cảnh của các nền kinh tế APEC để tham khảo khi triển khai thực hiện các dự án PPP cụ thể.

Triển khai các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực sử dụng Source - một hệ thống công cụ trực tuyến về quản lý các dự án đầu tư do Tổ chức Cơ sở hạ tầng bền vững (SIF) phát triển nhằm hỗ trợ các nền kinh tế APEC xây dựng và quản lý các dự án cơ sở hạ tầng hiệu quả.

SFOM là diễn đàn giữa kỳ trong Tiến trình Bộ trưởng tài chính APEC 2017 có nhiệm vụ rà soát, đánh giá việc triển khai các nội dung ưu tiên hợp tác, trong đó có việc thực hiện chủ đề ưu tiên về tài chính cho cơ sở hạ tầng. Bên lề cũng như chương trình nghị sự chính thức của SFOM, các quan chức cấp cao tài chính APEC đã rà soát các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các vấn đề đặt ra liên quan đến nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng, khả năng tài chính, vai trò của tư nhân trong đầu tư cơ sở hạ tầng của các nền kinh tế APEC; đưa ra các đề xuất nhằm thực hiện các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng, những thay đổi lâu dài trong đầu tư cơ sở hạ tầng của các nền kinh tế APEC.

Các quan chức tài chính APEC tham dự SFOM cho rằng, huy động vốn cho cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công - tư (PPP) là một giải pháp có nhiều tiềm năng, cần đề cao vai trò của khu vực tư nhân tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng, chia sẻ và tiếp thu kinh nghiệm triển khai các dự án PPP từ các nước đi trước. Cần có cơ chế phân bổ rủi ro đối với các dự án PPP như vấn đề phương tiện đi lại, nguồn nước, xử lý nước thải, phân bổ rủi ro của các nhân tố tư nhân, xây dựng công cụ quản lý các dự án cơ sở hạ tầng. Đa dạng hóa nguồn tài chính cho cơ sở hạ tầng với các công cụ giảm thiểu rủi ro thích hợp, trong đó bao gồm các công cụ giảm thiểu với rủi ro chính trị, rủi ro đại chúng, rủi ro môi trường....

TIN LIÊN QUAN
Rà soát triển khai 4 ưu tiên hợp tác tài chính APEC

Tin mới cập nhật
Các tin khác