Bộ trưởng Ngoại giao các nước bày tỏ nhất trí cao với chủ đề ASEAN 2018 là xây dựng một “ASEAN tự cường và sáng tạo", nhấn mạnh cần nâng cao tính tự cường mọi ...

Ngày 8/8/2017 đánh dấu 50 năm thành lập ASEAN và 22 năm Việt Nam tham gia ASEAN, đây là thời khắc “vàng” để các nước thành viên cùng tự hào về ngôi nhà chung ASEAN- ...

Ngày 8/8/2017, đánh dấu chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với những thành tựu đáng tự hào, được thế giới công nhận ...