Lỗi sự cố trên Hose: Không thể khớp lệnh định kỳ phiên giao dịch ngày 22/1

Bản in
Lỗi sự cố trên Hose: Không thể khớp lệnh định kỳ phiên giao dịch ngày 22/1

Thông từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose) cho biết, vào phiên giao dịch ngày 22/01/2018, lúc 14 giờ 31 phút, trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đã xảy ra sự cố đối với hoạt động giao dịch tại Hose.

Đây là sự cố hệ thống giao dịch không thể khớp lệnh trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa. Sự cố này ảnh hưởng tới tất cả các lệnh giao dịch tại đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đối với toàn bộ các mã chứng khoán niêm yết tại Hose. Tuy nhiên, các giao dịch thỏa thuận không bị ảnh hưởng.

Hiện tại Hose đang tích cực khắc phục sự cố và cập nhật về tình trạng xử lý trong thời gian sớm nhất. Theo Hose, việc thực hiện tạm ngừng giao dịch từ đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 22/01/2018. Giá đóng cửa ngày 22/01/2018 sẽ là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày. Thông báo này của Hose căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 203/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán và khoản 1 Điều 5 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐSGDHCM ngày 22/08/2016.

Tin mới cập nhật
Các tin khác