Khung giá phát điện mới từ 1/1/2017

Bản in
Khung giá phát điện mới từ 1/1/2017

Ngày 29/12/2016 vừa qua, Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 5107/QĐ-BCT quy định khung giá phát điện năm 2017 cho các nhà máy nhiệt điện và thủy điện.

Nhiệt điện Duyên Hải

Theo đó, khung giá phát điện năm 2017 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện theo quy định tại Điều 1 Thông tư 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cụ thể, mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than là 1.568,70 đồng/kWh. Các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán giá phát điện bao gồm: Chủng loại than sử dụng: Than cám 6a.1, chất lượng theo các yêu cầu kỹ thuật đối với than Cám 6a.1 quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8910:2015; Và Giá than (bao gồm hao hụt, phí quản lý, bảo hiểm, không bao gồm cước vận chuyển) là: 1.301.665 đồng/tấn.

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng và thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy thuỷ điện là 1.070 đồng/kWh.

Quyết định cũng nêu rõ, căn cứ khung giá phát điện năm 2017 và chi tiết thông số nhiên liệu sử dụng tính toán khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện thực tế tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về phương pháp xác định giá phát điện và về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo về Cục Điều tiết điện lực để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Công Thương để giải quyết.

Khung giá ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Tin mới cập nhật
Các tin khác