Để chuẩn bị cho việc triển khai, thực hiện đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC) vào năm 2021 đã được Việt Nam ký kết tại COP 21, ngày 28/6, tại Hà Nội, Bộ Tài ...

Các nhạc công tài ba của Dàn nhạc giao hưởng London đã tạo nên những bản “giao hưởng xanh” với các loại “nhạc cụ thiên nhiên” theo phong cách âm nhạc nghệ thuật.

Tại Hà Nội, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) vừa tổ chức "Hội thảo công nghệ Toyota Hybrid" - một trong những giải pháp công nghệ ô tô khả thi nhất cho các ...