Ngày 29/8 tại TP Hạ Long, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp cùng UBND thành phố Hạ Long, Tập đoàn Bhaya và Công ty Coca-Cola Việt Nam tổ chức chương trình ...