Với việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB) tại các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) không chỉ ...

Để chuẩn bị cho việc triển khai, thực hiện đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC) vào năm 2021 đã được Việt Nam ký kết tại COP 21, ngày 28/6, tại Hà Nội, Bộ Tài ...