Đầu tư sản xuất gạch xây không nung đang được coi là bước chuyển lớn của ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do sản xuất gạch ...

Ngày 1/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Tổ chức Hợp tác ...

Sáng 22/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị sẽ công bố hiện trạng môi trưởng biển các tỉnh miền Trung, sau sự cố cá chết hàng loạt cách đây 4 tháng.