Tại Hà Nội, Hội đồng các nước Đông Nam Á chuyên sản xuất nhựa Vinyl vừa phối hợp với Nhóm nghiên cứu thuộc Tổng cục Môi trường tổ chức trao đổi kinh nghiệm về hệ ...

Việc phát triển vật liệu xây dựng không nung (VLXDKN) để thay thế loại vật liệu nung gây ô nhiễm môi trường được xem là một hướng đi tốt. Ngày 18/3, tại cuộc họp về ...

Trong 2 ngày 19 và 20/3/2015 tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm ...

“Năm 2015 đánh dấu mốc quan trọng kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam. Cũng năm 2015 Việt Nam được bầu là Chủ tịch của ASEAN ...