Nhằm hỗ trợ các cơ sở sử dụng năng lượng áp dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật tiên tiến nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả (TKHQ), đồng thời đẩy mạnh ...

TâyTheo báo cáo của Cục Kiểm lâm tại Hội nghị Triển khai một số giải pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng vừa diễn ra tại thành phố PleiKu (Gia Lai), 8 ...

Từ năm 2013, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) và Công đoàn Mỏ - Hóa chất - Năng lượng Đức (IG BCE), Viện FES (Đức) đã ký phối hợp thực hiện dự án “Vai ...