Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang diễn biến phức tạp, tác động trực diện đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Để thích ứng với BĐKH, nhiều giải pháp cụ thể, phù ...

Đó là mục tiêu của dự án “xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam”, ...

Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ chung kết và trao Giải thưởng Sáng tạo xanh lần ...