Với việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB) tại các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) không chỉ ...