Hướng tới Ngày Phòng chống thiên tai Việt Nam (22/5/2017), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam kêu gọi cần tăng cường đầu tư nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai, ...

Công ty Dow Việt Nam đồng hành cùng Tổng cục Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Đại sứ quán Hòa Kỳ tại Hà Nội, cán bộ công nhân viên ...