Ngày 16/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp xanh cho nguồn nước”. Đây là diễn đàn cho các nhà quản lý, doanh nghiệp, ...

Đón năm làm việc mới 2018, Đoàn Thanh niên Nhà máy xử lý khí (GPP) Dinh Cố - Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đang khẩn trương tiến hành những công đoạn cuối ...

Tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường khu vực Tiểu vùng Mê-kông mở rộng (GMS) lần thứ năm diễn ra ở Chiềng Mai - Thái Lan ​hôm nay (1/2/2018), các bộ trưởng từ sáu quốc ...