Ngày 6/4, Cục Hóa chất, Bộ Công Thương phối hợp với Chương trình phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Áp dụng hóa học xanh tại Việt ...

Ngày 16/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp xanh cho nguồn nước”. Đây là diễn đàn cho các nhà quản lý, doanh nghiệp, ...

Đón năm làm việc mới 2018, Đoàn Thanh niên Nhà máy xử lý khí (GPP) Dinh Cố - Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đang khẩn trương tiến hành những công đoạn cuối ...