Đã có mặt hơn 10 năm ở Việt Nam song thị trường giáo dục trực tuyến (e-learning) được đánh giá còn nhiều triển vọng trong thời gian tới.

Sau hơn 2 năm ra mắt Mocha và đạt được gần 10 triệu người dùng, ngày 31/10/2017, Viettel Media tổ chức buổi Café Công nghệ ‘Mocha Big Update’ nhằm giới thiệu bản nâng cấp lớn, ...