Video sẽ là một cú hích lớn cho chiến lược tiếp thị mạng xã hội của doanh nghiệp (DN) trong năm 2018. Dưới đây là 4 xu hướng tiếp thị mạng xã hội được trang ...