Thế hệ ZenFone thông minh nhất từ trước đến nay với màn hình tràn đỉnh, camera kép  và khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo trong việc học hỏi và ứng biến cho ...

Ngân hàng HSBC và ngân hàng ING Bank đã thực hiện thành công giao dịch tài trợ thương mại đầu tiên sử dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) cho Cargill - một tập đoàn quốc ...

Tại hội thảo lên quan đến chủ đề dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Hiệp hội Điện toán đám mây châu Á tổ ...