Sự kiện “Microsoft Health Innovation Lab’s CaaP Hackfest” diễn ra tại thành phố Huế từ ngày 17 - 19/4/2017. Đây là sự kiện do Microsoft Việt Nam, Trung tâm Y học Gia đình - Trường ...

Dell EMC đã công bố chính thức “Chương trình Đối tác Dell EMC (Dell EMC Partner Program)” - một chương trình hoàn toàn mới được kế thừa những gì tốt nhất của hai chương trình ...