Việc làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo tàu thuyền bằng vật liệu mới PPC đang mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam. Việc sản xuất tàu ...

Sau 5 năm hợp tác với nhóm đua công thức 1 của Renault Sport, Microsoft đã chia sẻ những phương thức công nghệ giúp thúc đẩy chuyển đổi trong ngành công nghiệp siêu tốc độ.