Schneider Electric đã tham dự các phiên thảo luận và cung cấp những kiến thức, giải pháp đột phá giúp đổi mới các ngành sản xuất và xây dựng thành phố thông minh tại Hội ...