Trong thời gian qua, nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất đã giúp nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Cao Bằng nâng cao sức ...

Ngày 13/02 tới đây, FPT Software sẽ khai trương Khu campus Làng Phần mềm F-Ville 2 với diện tích mặt sàn gần 28.000 m2, có khả năng đáp ứng chỗ làm việc cho khoảng 3.000 ...