Với việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB) tại các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) không chỉ ...

Là đơn vị nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ hàng đầu trong Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), Viện Khoa học công nghệ (KHCN) Mỏ đã tạo nhiều đột phá ...

Theo quy hoạch, ngành than phải tăng sản lượng khai thác từ 40 triệu tấn hiện nay lên 60 - 80 triệu tấn vào năm 2030. Nhằm đẩy nhanh tiến độ đào lò và khai ...

Sau 6 tháng đi vào khai thác lò chợ cơ giới hóa (CGH) đồng bộ 7-2.1 vỉa 7 công suất 1,2 triệu tấn/năm, Công ty CP Than Hà Lầm đã khẳng định hướng đi đúng ...

Phát triển và sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) ngoài việc tiết kiệm tài nguyên đất, tận dụng được phế thải, giảm phát thải khí nhà kính, còn góp phần quan trọng thực ...