Trong số 73 sản phẩm dịch vụ phần mềm CNTT được đề cử danh hiệu Sao Khuê 2018, Công ty cổ phần Tập đoàn Tima với sản phẩm đăng ký là Sàn kết nối tài ...