Thông thường để hàn hơi, hay còn gọi là “hàn xì”, người ta dùng khí từ bình oxy kết hợp với khí acetylene tạo nhiệt nung chảy mối hàn. Mới đây các nhà khoa học ...

Hóa chất là lĩnh vực có nhu cầu sử dụng năng lượng khá lớn với chi phí năng lượng hiện chiếm gần 50% giá thành sản phẩm. Nếu áp dụng các giải pháp tiết kiệm ...

Sự chuyển hướng phát triển của ngành bất động sản mang lại cơ hội tốt cho ứng dụng sản phẩm kỹ thuật có liên quan tới “công trình xanh”, tiết kiệm năng lượng (TKNL). Do ...

Công ty TNHH Viện Công nghiệp giấy và xenluylô (Hà Nội) đã nghiên cứu, sản xuất thành công sản phẩm giấy cách điện có khả năng thay thế hàng nhập khẩu (ảnh).