Hóa chất là lĩnh vực có nhu cầu sử dụng năng lượng khá lớn với chi phí năng lượng hiện chiếm gần 50% giá thành sản phẩm. Nếu áp dụng các giải pháp tiết kiệm ...

Sự chuyển hướng phát triển của ngành bất động sản mang lại cơ hội tốt cho ứng dụng sản phẩm kỹ thuật có liên quan tới “công trình xanh”, tiết kiệm năng lượng (TKNL). Do ...

Công ty TNHH Viện Công nghiệp giấy và xenluylô (Hà Nội) đã nghiên cứu, sản xuất thành công sản phẩm giấy cách điện có khả năng thay thế hàng nhập khẩu (ảnh).

Chỉ mất khoảng 30 giây để cho ra một trái dừa đều, đẹp, khi sử dụng máy gọt dừa tươi, và cũng chỉ mất độ chừng 1 phút để gọt một trái dừa (tuỳ thao ...

Các cán bộ của Công ty Cổ phần Năng lượng và Nồi hơi miền Trung vừa hoàn thiện công nghệ lò hơi tầng sôi. Tại Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội năm 2013 ...

“Thể chế hóa an toàn thông tin – Con đường tất yếu của sự phát triển xã hội thông tin hiện đại” là chủ đề chính của hội thảo, Triển lãm quốc tế về an ...