Ngày 7/10, tại Hà Nội, Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và khởi nghiệp thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp với BK-Holdings thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, Liên ...