Ngày 13/6, Grab Holdings Inc. (Grab), nền tảng di động online-to-offline (O2O) hàng đầu Đông Nam Á công bố vừa đạt được thỏa thuận với Toyota Motor Corporation (Toyota), theo đó, Toyota sẽ đầu tư ...

Ngành Công Thương đã tăng cường năng lực tiếp cận và chủ động nắm bắt làn sóng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng ở tất ...

Lần đầu tiên tại Việt Nam, gần 100 doanh nghiệp CNTT đã cùng tham gia, thảo luận với các chuyên gia hàng đầu của Tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế (QAI Global) tại ...