Ngày 13/02 tới đây, FPT Software sẽ khai trương Khu campus Làng Phần mềm F-Ville 2 với diện tích mặt sàn gần 28.000 m2, có khả năng đáp ứng chỗ làm việc cho khoảng 3.000 ...

Có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, Việt Nam đang trở thành địa điểm hấp dẫn nhiều nhà nông, doanh nghiệp (DN) đầu tư phát triển ...