Là viện nghiên cứu ứng dụng thuộc Bộ Công Thương, những năm qua, Viện Công nghiệp thực phẩm đã thực hiện nhiều đề tài, dự án công nghệ sinh học (CNSH) trong chế biến có ...

Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đang xóa nhòa khoảng cách giữa thế giới thực và ảo thông qua các công nghệ tiên tiến, liên tục cải tiến và đổi mới không ngừng. CMCN ...