Ra đời muộn hơn so với các đối thủ lớn như Uber, Grab, song “cha đẻ” của ứng dụng gọi xe Vivu hoàn toàn tự tin cạnh tranh nhờ hàng loạt tiện ích khác biệt. ...

Dự án Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia đã góp phần nâng cao năng lực thiết kế, trình độ công nghệ chế tạo trong nhiều ngành, lĩnh vực, tạo ra các sản ...