Khối lượng hợp đồng mở thị trường phái sinh tăng 35% trong tháng 1/2018

Bản in
Khối lượng hợp đồng mở thị trường phái sinh tăng 35% trong tháng 1/2018

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, khối lượng hợp đồng mở (IO) trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 1/2018 tiếp tục tăng mạnh 35% so với tháng 12/2017.

Theo dõi diễn biến giao dịch. Ảnh minh họa

Trong tháng 1 có 1 mã sản phẩm là VN30F1801 đáo hạn ngày 18/1/2018 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1809. Tại thời điểm cuối tháng 1/2018 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1802, VN30F1803, VN30F1806 và VN30F1809.

Chỉ số thị trường chứng khoán cơ sở tăng nên giá các hợp đồng tương lai cũng đều tăng. Các hợp đồng tương lai kỳ hạn ngắn tiếp tục giao dịch ở mức thấp hơn chỉ số VN30, thanh khoản tập trung vào hợp đồng kỳ hạn ngắn.

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch trong tháng 1/2018 là 408.709 hợp đồng, giá trị giao dịch theo mệnh giá đạt hơn 43.376 tỷ đồng, tăng lần lượt 14,29% và 28,4% so với tháng 12/2017. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 14.548 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch theo quy mô danh nghĩa đạt 1.971,6 tỷ đồng/phiên, tăng lần lượt 9,09% và 22,57% so với tháng 12/2017. Đặc biệt phiên giao dịch ngày 18/1 khối lượng giao dịch hợp đồng nhiều nhất trong tháng với 26.372 hợp đồng, giá trị giao dịch đạt 2.709,48 tỷ đồng.

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường tiếp tục tăng mạnh so với tháng trước, tính đến ngày 31/1/2018, khối lượng OI của toàn thị trường phái sinh đạt 10.896 hợp đồng, tăng 34,9% so với cuối tháng 12/2017.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh được mở tiếp tục tăng 16,41% so với tháng 12/2017, đạt 19.925 tài khoản. Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (97,34%). Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng 0,28% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán tăng so với tháng 12/2017, chiếm 2,29% khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 1/2018 giảm so với tháng 12/2017, đạt 775 hợp đồng, chiếm 0,09% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Sau 6 tháng thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động, hệ thống giao dịch và thanh toán bù trừ vận hành thông suốt, ổn định và an toàn, không phát sinh lỗi. Thông tin thị trường hiển thị đầy đủ trên website của HNX đảm bảo chính xác, kịp thời và đáp ứng được nhu cầu của thị trường./.

Tin mới cập nhật
Các tin khác