Doanh nghiệp niêm yết trên HNX:

Kết quả kinh doanh quý 1/2017 khả quan

Bản in
Kết quả kinh doanh quý 1/2017 khả quan

Tổng hợp báo cáo tình hình tài chính quý 1/2017 của các doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên sàn Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, kết quả hoạt động kinh doanh có những tín hiệu khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2016. 

Giao dịch cổ phiếu. Ảnh minh họa

Trong đó, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX trong quý 1/2017 đạt 3.897 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. 319 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi (chiếm 86% tổng số doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo tài chính), tổng giá trị lãi đạt hơn 4.024 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2016. 51 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thua lỗ, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016, tuy nhiên tổng giá trị lỗ cũng đã giảm 32,9% so với cùng kỳ 2016.

Nhóm doanh nghiệp thuộc ngành tài chính có kết quả kinh doanh tốt nhất với 22 doanh nghiệp kinh doanh có lãi. Mặc dù số lượng doanh nghiệp ngành tài chính chỉ chiếm khoảng 7% tổng số doanh nghiệp có lãi trên thị trường, nhưng giá trị lãi đạt gần 1.356 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tới 34% tổng giá trị lãi. Các doanh nghiệp ngành bất động sản có 12 công ty kinh doanh có lãi, giá trị lãi đạt 299,2 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp ngành xây dựng có tổng lãi tăng 33% so với cùng kỳ, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên HNX tăng 35,8%.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, giá trị thua lỗ trong kinh doanh ở một số ngành và lĩnh vực đã giảm đáng kể so với quý 1/2016, trong đó doanh nghiệp ngành công nghiệp có giá trị thua lỗ giảm từ 88,5 tỷ đồng quý 1/2016 xuống còn lỗ 40,2 tỷ trong quý 1/2017 (giảm 54,6%), doanh nghiệp ngành thương mại và dịch vụ lưu trú ăn uống cũng đã có số lỗ giảm từ 38,3 tỷ đồng trong quý 1/2016 xuống còn lỗ 17,7 tỷ đồng trong quý 1/2017 (giảm 54%).

Nhóm doanh nghiệp ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ lớn nhất, chiếm 32% tổng giá trị lỗ, tiếp đến nhóm doanh nghiệp ngành khai khoáng, dầu khí chiếm 21% tổng giá trị lỗ. Các doanh nghiệp thuộc ngành thương mại và dịch vụ lưu trú ăn uống kết quả kinh doanh trong quý 1/2017 sụt giảm mạnh khi lợi nhuận sau thuế của toàn ngành giảm 47,6% so với cùng kỳ năm 2016./.

Tin mới cập nhật
Các tin khác