Kaizen hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

10:57 | 05/01/2017

Kaizen là một cung cụ trong quản lý được áp dụng nhằm thúc đẩy, cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp.