Tổng kết công tác dân tộc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Hướng tới minh bạch và hiệu quả

Bản in
Hướng tới minh bạch và hiệu quả

Sáng 11/1, tại Hà Nội, Ủy Ban dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Cởi mở, thẳng thắn và cầu thị là tinh thần xuyên suốt hội nghị, với mục tiêu đưa công tác dân tộc đạt hiệu quả cao hơn nữa…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị

Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hà Hùng, năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch  phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2016 -2020, đây cũng là năm công tác dân tộc thực hiện được nhiều nhiệm vụ lớn. Trong đó, UBDT đã nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện 19 đề án, chính sách dân tộc trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ (7 đề án chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, 4 đề án chính sách đang chờ xem xét phê duyệt). Cùng với đó, UBDT cũng đã chủ trì quản lý, chỉ đạo thực hiện 12 chính sách; xây dựng 5 thông tư, ban hành nhiều quyết định và văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện chính sách dân tộc.

Thực hiện công tác dân tộc, năm 2016, các Bộ, ngành đã phối hợp với UBDT rà soát, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, xây dựng nhiều đề án chính sách mới nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi như: Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, chính sách hỗ trợ học sinh, trẻ mầm non..., góp phần đẩy mạnh sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất từ Ban dân tộc các tỉnh trên cả nước

Vốn là vùng khó khăn, năm 2016, vùng dân tộc và miền núi càng khó khăn hơn khi mà thiên tai bất thường xảy ra liên tục trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của đồng bào các dân tộc. Trong bối cảnh đó, tỉnh ủy, HĐND, UBND các địa phương vùng dân tộc và miền núi đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, dự án.

Với nguồn kinh phí 7.000 tỉ đồng, UBDT đã chủ trì quản lý, hỗ trợ đầu tư 6.000 công trình cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng gần 1.200 công trình; xây dựng 90 công trình nước sinh hoạt tập trung và nước sinh hoạt phân tán cho hơn 140.000 hộ; hỗ trợ trên 408.000 hộ nghèo, cận nghèo về giống cây, con, phân bón, vật tư, máy móc thiết bị và một số mô hình phát triển sản xuất; 1.064 ha đất sản xuất cho hơn 6.500 hộ, gần 29.000 hộ DTTS nghèo, đặc biệt khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất, hơn 60.000 hộ được vay vốn chuyển đổi nghề…

Với những cố gắng này, diện mạo vùng dân tộc và miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới đã có những chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS tiếp tục được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến trao Cờ Thi đua của UBDT cho 6 tập thể tiêu biểu

Tuy nhiên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến, nhìn nhận một cách thẳng thắn, công tác dân tộc vẫn còn rất nhiều tồn tại, hạn chế. Trong đó, nhiều hạn chế nằm ngay trong chính đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc. Từ thực tế này, tại hội nghị, những suy tư, trăn trở, đề xuất, kiến nghị từ phía các Ban dân tộc đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT lắng nghe và bàn hướng giải quyết…

Theo đó, bên cạnh hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành 10 đề án, chính sách đã được đưa vào kế hoạch công tác của Chính phủ trong năm 2017; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đặc biệt nhấn mạnh đến việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sắp xếp cán bộ để phát huy năng lực, chuyên môn được đào tạo, khơi dậy tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo.

“Cùng với việc rà soát, ban hành các quy chế nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của UBDT nhiệm kỳ 2016-2020, các đơn vị cần tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các Vụ, đơn vị. Đặc biệt, thi đua thực chất, khen - chê rõ ràng, chống bệnh hình thức, bệnh thành tích” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong năm 2016 và thể hiện quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đặt ra cho năm 2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã trao Cờ Thi đua của UBDT cho 6 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc năm 2016; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hà Hùng đã phát động phong trào thi đua năm 2017.

 

Tin mới cập nhật
Các tin khác