Hướng tới Giải thưởng Thương mại Dịch vụ năm 2016

16:12 | 11/01/2017

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại công văn số 8335/VPCP – TCCV ngày 04/10/2016, Bộ Công Thương tiếp tục được giao tổ chức bình xét Giải thưởng “Thương mại dịch vụ Việt Nam 2016”.