Xin chờ trong giây lát...

Hướng tới Giải thưởng Thương mại Dịch vụ năm 2016

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại công văn số 8335/VPCP – TCCV ngày 04/10/2016, Bộ Công Thương tiếp tục được giao tổ chức bình xét Giải thưởng “Thương mại dịch vụ Việt Nam 2016”.