HoREA kiến nghị Chính phủ sớm có giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn thị trường

Bản in
HoREA kiến nghị Chính phủ sớm có giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn thị trường

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) đã gửi một số kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ mong sớm có giải pháp giúp tháo gỡ một số điểm nghẽn cho thị trường.

Theo đó, HoREA kiến nghị Chính phủ cho phép thực hiện hạch toán bù trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với thu nhập khác của doanh nghiệp. Lý do, tại hội nghị “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước” ngày 29/4/2016, hiệp hội đã kiến nghị và đã được Chính phủ đưa vào Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016, trong đó, Chính phủ giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan “nghiên cứu, đề xuất để thực hiện bù trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh” nhưng cho đến nay chủ trương này vẫn chưa được thực hiện.

Ngoài ra, HoREA cũng kiến nghị cho phép thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài, nhưng khi xảy ra tranh chấp thì phải được xử lý theo pháp luật của nước ta. Đồng thời kiến nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội xem xét thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về đầu tư, kinh doanh trong năm 2017.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA - cho hay, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản rất mong chờ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về đầu tư, kinh doanh được Chính phủ sớm trình Quốc hội xem xét thông qua trong năm 2017 để tạo hành lang pháp lý minh bạch cho thị trường.

Cũng theo ông Lê Hoàng Châu, ngoài những kiến nghị nêu trên, các doanh nghiệp bất động sản TP. Hồ Chí Minh rất mong mỏi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sửa đổi Luật Đất đai về chế định đấu giá quyền sử dụng đất; sửa đổi Luật Đấu thầu về chế định đấu thầu dự án có sử dụng đất để đảm bảo tính công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.                

Tin mới cập nhật
Các tin khác