Hợp chuẩn là yếu tố sống còn của ngành thủ công mỹ nghệ

16:55 | 19/04/2017

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đối tác nhập khẩu, các doanh nghiệp (DN) thủ công mỹ nghệ (TCMN) Việt Nam phải thực hiện nghiêm những yêu cầu hợp chuẩn về sức khỏe, an toàn, môi trường… mà đối tác đưa ra. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện hợp chuẩn của nhiều DN TCMN vẫn còn hạn chế bởi vướng rào cản luật pháp cũng như chi phí để duy trì hợp chuẩn.  (Đọc thêm)