Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria đã đạt 161.197.629 USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, hóa đơn nhập khẩu dược phẩm của Angiêri đã đạt 1,136 tỷ đôla (USD), tăng trên 34% so với cùng kỳ năm 2015 (846,6 triệu USD). Lượng hàng nhập khẩu cũng tăng ...

Algeria không sản xuất lúa gạo nên mặt hàng này gần như được nhập khẩu 100%. Số lượng gạo nhập khẩu của Algeria khoảng 100.000 tấn/năm, chiếm trên 1% trong cơ cấu tiêu dùng lương ...

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu cà phê sang Algeria đạt 33.970 tấn, kim ngạch đạt 55,47 triệu USD, tăng 76% về lượng và 52% về giá trị.