Đây là yêu cầu của Thủ tướng trong thư gửi Hội nghị Tham tán thương mại năm 2018 - được khai mạc ngày 7/2/2018. Nội dung này cũng được Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần ...