Nhận thấy tài chính bao trùm (toàn diện) là một trong các yếu tố giúp hỗ trợ giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững, APEC đã coi “tài chính bao trùm” là một trọng ...

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã thành công ngoài mong đợi

Tuần lễ cấp cao APEC 2017, sự kiện đối ngoại quan trọng nhất, lớn nhất trong năm, diễn ra tại TP Đà Nẵng trong các ngày từ 6-11/11, đã thành công tốt đẹp cả về mặt nội dung và công tác tổ chức.