Sáng nay (15/5), đã diễn ra "Đối thoại Chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số" - đây là một trong những điểm nhấn trong các hoạt động của ...

Cho đến nay, công tác chuẩn bị của Bộ Công Thương đối với Hội nghị các Bộ trưởng Phụ trách Thương mại APEC lần thứ 23 (gọi tắt là MRT 23) đang được đẩy nhanh ...