Theo định hướng đến năm 2020, Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, Tuần lễ APEC 2017 diễn ra tại đây (từ ngày 26-29/9/2017) là cơ hội ...

Trong khuôn khổ 4 ngày (từ 26 đến 29/9/2017) làm việc khẩn trương, tích cực, hiệu quả với 3 sự kiện chính thức và 7 sự kiện bên lề. Diễn đàn Phụ nữ và Kinh ...