Cập nhật thông tin về Hiệp định FTA Việt Nam-EU, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị cho việc thực thi cam kết đối với ngành da giày và dệt may, giúp doanh nghiệp hiểu rõ ...

Phát triển xanh cho nền kinh tế chú trọng vào 3 mục tiêu: Xanh hóa sản xuất; Xanh hóa tiêu dùng, cải thiện điều kiện sống xã hội, xây dựng lối sống sạch, bền vững; ...

Đang diễn ra làn sóng đầu tư từ EU vào Việt Nam đón Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Các nhà đầu tư EU tới Việt Nam nhằm vào các ...

Không phải ngẫu nhiên mà trong một thời gian ngắn, Dự án EU-MUTRAP hỗ trợ tổ chức hai hội thảo, cùng gửi đi thông điệp về môi trường. Đó là: “Tăng trưởng xanh và cơ ...

Dù nhiều nỗ lực song do còn bộn bề khó khăn nên cơ sở hạ tầng thương mại của khu vực miền núi và hải đảo (MN&HĐ) chưa được nâng lên tương xứng, thậm chí ...

Trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ của Dự án EU-MUTRAP, với sự phối hợp của Vụ Thương mại biên giới và miền núi (Bộ Công Thương), tháng 8/2014, Hội thảo “Xây dựng phát ...

Làm thương mại thời hội nhập, ra ngoại quốc nhiều, song đến miền đất hào phóng băng giá thuộc châu lục cũng không gần - Phần Lan, chắc ít có ai tới hai lần. Cơ ...