Trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ của Dự án EU-MUTRAP, với sự phối hợp của Vụ Thương mại biên giới và miền núi (Bộ Công Thương), tháng 8/2014, Hội thảo “Xây dựng phát ...

Làm thương mại thời hội nhập, ra ngoại quốc nhiều, song đến miền đất hào phóng băng giá thuộc châu lục cũng không gần - Phần Lan, chắc ít có ai tới hai lần. Cơ ...

Dự án EU-MUTRAP vừa phối hợp cùng với Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo công bố báo cáo “Đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác kinh tế ...

Sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 20 năm ký Hiệp định khung hợp tác và 5 năm ký Hiệp định đối tác chiến lược EU - Việt Nam... nổi lên 4 quốc gia  trong ...

Hàng hóa giao thương và tập quán tiêu dùng của người dân Việt Nam và ASEAN có tính tương đồng nên sẽ tạo nên sức cạnh tranh. Thêm vào đó, tuy phạm vi của các ...