Không phải ngẫu nhiên mà trong một thời gian ngắn, Dự án EU-MUTRAP hỗ trợ tổ chức hai hội thảo, cùng gửi đi thông điệp về môi trường. Đó là: “Tăng trưởng xanh và cơ ...

Dù nhiều nỗ lực song do còn bộn bề khó khăn nên cơ sở hạ tầng thương mại của khu vực miền núi và hải đảo (MN&HĐ) chưa được nâng lên tương xứng, thậm chí ...

Trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ của Dự án EU-MUTRAP, với sự phối hợp của Vụ Thương mại biên giới và miền núi (Bộ Công Thương), tháng 8/2014, Hội thảo “Xây dựng phát ...

Làm thương mại thời hội nhập, ra ngoại quốc nhiều, song đến miền đất hào phóng băng giá thuộc châu lục cũng không gần - Phần Lan, chắc ít có ai tới hai lần. Cơ ...

Dự án EU-MUTRAP vừa phối hợp cùng với Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo công bố báo cáo “Đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác kinh tế ...

Sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 20 năm ký Hiệp định khung hợp tác và 5 năm ký Hiệp định đối tác chiến lược EU - Việt Nam... nổi lên 4 quốc gia  trong ...