Hàng hóa giao thương và tập quán tiêu dùng của người dân Việt Nam và ASEAN có tính tương đồng nên sẽ tạo nên sức cạnh tranh. Thêm vào đó, tuy phạm vi của các ...

Hỗ trợ Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ Dự án EU-MUTRAP. Ngày 12/12/2014 tại Hà Nội, với sự hợp tác của Viện ...

Thành công trong xúc tiến thương mại Việt Nam - EU đã giúp hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) của Việt Nam nâng cao năng lực, khai thác thuận lợi, nhưng vẫn phải khắc ...

Quan hệ thương mại Việt Nam - EU ngày càng phát triển, vừa mở “đất dụng võ” và đặt “đơn hàng” cho hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) giữa hai bên. Nhờ tác động ...

Các nhà đầu tư từ EU là một trong những đối tác không thể bỏ lỡ khi xúc tiến đầu tư vào Việt Nam. Việc hình thành các khu công nghệ cao của Hà Nội, ...

Với nền kinh tế mạnh, văn minh hàng đầu thế giới, đầu tư ra nước ngoài luôn được Liên minh châu Âu chú trọng trong chính sách phát triển của mình. Mấy thập kỷ gần ...