Dự án EU-MUTRAP vừa phối hợp cùng với Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo công bố báo cáo “Đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác kinh tế ...

Sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 20 năm ký Hiệp định khung hợp tác và 5 năm ký Hiệp định đối tác chiến lược EU - Việt Nam... nổi lên 4 quốc gia  trong ...

Hàng hóa giao thương và tập quán tiêu dùng của người dân Việt Nam và ASEAN có tính tương đồng nên sẽ tạo nên sức cạnh tranh. Thêm vào đó, tuy phạm vi của các ...

Hỗ trợ Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ Dự án EU-MUTRAP. Ngày 12/12/2014 tại Hà Nội, với sự hợp tác của Viện ...

Thành công trong xúc tiến thương mại Việt Nam - EU đã giúp hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) của Việt Nam nâng cao năng lực, khai thác thuận lợi, nhưng vẫn phải khắc ...