Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tình đến hết tháng 3/2017, các nhà đầu tư đến từ Australia đã đầu tư 396 dự án tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 1,82 tỷ ...

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 - vừa ký quyết định kiện toàn Ủy ban này. Theo đó, Phó Chủ tịch là Thứ trưởng ...

Chính thức có hiệu lực từ ngày 22/2/2017, Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA) của WTO được coi là cơ hội giúp các doanh nghiệp (DN) đẩy mạnh XNK hàng hóa bằng cách ...