Sau những thành công của năm kế hoạch 2017, kinh tế Việt Nam tiếp tục nhận thêm nhiều tin vui từ cộng đồng quốc tế.