Ngày 8/8/2017 đánh dấu 50 năm thành lập ASEAN và 22 năm Việt Nam tham gia ASEAN, đây là thời khắc “vàng” để các nước thành viên cùng tự hào về ngôi nhà chung ASEAN- ...

Ngày 8/8/2017, đánh dấu chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với những thành tựu đáng tự hào, được thế giới công nhận ...

Với chủ đề “Hợp tác kinh tế trong ASEAN”, Hội thảo “Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á ECommunity!” diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 1-4/8 với nhiều hoạt động thiết thực.