Năm 2017, Việt Nam trở thành điểm nhấn trong các sự kiện quốc tế quan trọng với việc tổ chức thành công sự kiện Năm APEC 2017, tham gia tích cực Hội nghị cấp cao ...

“Sáu tháng chuẩn bị, 35 giờ đứng bếp chế biến 4 món ăn phục vụ các nguyên thủ dưới sự giám sát của các mật vụ đầy căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy 21 đĩa ...

Bộ trưởng Ngoại giao các nước bày tỏ nhất trí cao với chủ đề ASEAN 2018 là xây dựng một “ASEAN tự cường và sáng tạo", nhấn mạnh cần nâng cao tính tự cường mọi ...

Đây là yêu cầu của Thủ tướng trong thư gửi Hội nghị Tham tán thương mại năm 2018 - được khai mạc ngày 7/2/2018. Nội dung này cũng được Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần ...