Trong khuôn khổ CAEXPO 8 – hôm nay (23/10), ngày thứ 3 của hội chợ, đã diễn ra Hội nghị giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây là cơ hội lớn ...

Trong khuôn khổ Hội chợ CAEXPO đã diễn ra hàng loạt các diễn đàn và hội nghị nhằm trao đổi về các vấn đề cấp thiết hiện nay, đồng thời tạo dựng một hành lang ...