Tại Diễn đàn cấp cao về tăng trưởng xanh giữa Việt Nam và Thụy Sĩ vừa diễn ra tại Hà Nội, Bộ trưởng  phụ trách Môi trường, Giao thông, Năng lượng và Truyền thông Thụy ...