Vậy là đã 10 năm kể từ khi được công nhận là thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới WTO. Nếu tính từ ngày kết nạp 7/11/2006 thì đã 11 năm, ...