Là đợt hội nghị mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu nửa chặng đường của Năm APEC Việt Nam 2017, Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC (SOM 2) sẽ diễn ra ...

Trọng tâm của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30, sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4/2017 tại Manila, Philippines nhằm kiểm điểm tình hình và phương hướng tiếp tục xây dựng Cộng đồng ...