Trong khuôn khổ Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN (SOM) và các hội nghị liên quan, ngày 23/5/2017 tại Manila, Philippines đã diễn ra Hội nghị SOM ASEAN+3 giữa ASEAN với các nước Trung ...