Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết mở ra cho Việt Nam cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất và quản lý tiên tiến ...

Ngay khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6 diễn ra ngày 31/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ ...