Châu Âu được xem là khu vực nhiều hứa hẹn với kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) ...

Trước những chuyển biến sâu sắc trên thế giới và xu thế liên kết ngày càng sâu rộng, việc làm sâu sắc hơn các quan hệ song phương và tăng cường hiệu quả phối hợp ...

Bị mê hoặc bởi tài nói chuyện của nhà ngoại giao Vũ Khoan, bẵng đi rất lâu, tôi mới có dịp gặp lại ông trong Hội chợ sách tại Hoàng thành Thăng Long cuối năm ...

Trong “con sóng” hội nhập của các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, ngành chăn nuôi Việt Nam được nhận định là yếu thế và chịu nhiều thách thức hơn.