Ngày 24/7, tại Vĩnh Phúc, đã khai mạc Phiên họp cơ quan du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 46 và các cuộc họp liên quan. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ASEAN kỷ ...