Ngày 8/3/2018 là một ngày "đặc biệt" của thương mại thế giới, khi tại Thủ đô Santiago (Chile), 11 nước thành viên đã ký Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái ...