Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành khoa học và công nghệ

Bản in
Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành khoa học và công nghệ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sáng mai (4/1/2017), tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề  “KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đầu cầu Trung ương tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, đầu cầu địa phương tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh họa 

Tham dự hội nghị, tại đầu cầu Trung ương có Lãnh đạo Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) Chu Ngọc Anh; lãnh đạo và cán bộ chủ chốt thuộc Bộ KH&CN; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số ban của Đảng, ủy ban của Quốc hội; đại diện các cơ quan quản lý KH&CN (viện, trường, trung tâm); đại diện một số doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Tham dự hội nghị tại đầu cầu các địa phương có đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các tổ chức KH&CN (viện, trường, trung tâm) tại địa phương.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá các kết quả KH&CN trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, các nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, địa phương; tái cơ cấu ngành KH&CN theo hướng đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; tăng cường năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế. 

Năm 2016 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm đầu của nhiệm kỳ 2016-2020, có vai trò định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động với mục tiêu tiếp tục tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, ngành KH&CN đã tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp của ngành để đưa KH&CN trở thành yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung cải cách thủ tục hành chính, triển khai chính phủ điện tử, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, trong năm 2016, hoạt động KH&CN đã có nhiều kết quả nổi bật, thể hiện trong các nhiệm vụ: hoàn thiện hệ thống pháp luật để phù hợp với cam kết quốc tế và triển khai định hướng đổi mới trong lĩnh vực KH&CN; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; phát triển tiềm lực KH&CN; thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN; phát triển thị trường KH&CN; các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; hội nhập quốc tế về KH&CN;

Tin mới cập nhật
Các tin khác