Hội nghị SEOM 1/49: Xác định những ưu tiên của Năm hợp tác kinh tế ASEAN 2018

Bản in
Hội nghị SEOM 1/49: Xác định những ưu tiên của Năm hợp tác kinh tế ASEAN 2018

Theo chương trình nghị sự của ASEAN, Hội nghị Quan chức kinh tế cao cấp ASEAN (SEOM 1/49) và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức tại Singapore từ ngày 17 đến 25/01 nhằm thảo luận việc triển khai các kết quả của hợp tác ASEAN năm 2017 và xác định những ưu tiên của năm ASEAN 2018.

Trước khi diễn ra phiên họp chính thức của SEOM 1/49 ngày 21-24/01, các nước ASEAN sẽ thảo luận tại Hội nghị lần thứ 5 của Ủy ban Điều phối ASEAN về thương mại điện tử (ngày 17-18/01), Hội nghị Quan chức kinh tế cao cấp các nước CLMV lần thứ 14 (ngày 19/01), Phiên họp nội bộ ASEAN giữa kỳ của Nhóm công tác chung về FTA giữa ASEAN và Liên minh Châu Âu (ngày 20/01), Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban toàn thể về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (ngày 21/01).

Với chủ đề “ASEAN tự cường và sáng tạo” của năm ASEAN 2018, nước chủ nhà Singapore đưa ra đề xuất và được các nước thành viên góp ý về những nhiệm vụ kinh tế ưu tiên để thực thi các biện pháp AEC 2025 trong năm nay với bốn nhóm nội dung trọng tâm là: (i) thúc đẩy sáng tạo và thương mại điện tử, (ii) cải thiện tình hình thuận lợi hóa thương mại trong ASEAN, (iii) làm sâu sắc hội nhập dịch vụ và đầu tư, (iv) xây dựng môi trường hành chính hiện đại thuận tiện.

Tại Hội nghị lần này, các nước cũng thảo luận tình hình, kết quả hợp tác của các vấn đề trong ASEAN thông qua hoạt động của các Ủy ban và Nhóm Công tác, cụ thể như: (1) tình hình hợp tác thương mại hàng hóa thông qua kết quả của Ủy ban Điều phối thực thi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Tiểu ban về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, cơ chế hải quan một cửa ASEAN và một cửa quốc gia, Ủy ban Tham vấn chung về Thuận lợi hóa thương mại ASEAN; (2) tình hình hợp tác thương mại dịch vụ thông qua kết quả của phiên họp Ủy ban Điều phối dịch vụ lần thứ 88 và 89, cùng với tiến triển của việc đàm phán Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN; (3) tình hình triển khai các nội dung chuyên ngành như hệ thống thống kê ASEAN; bảo vệ người tiêu dùng; cạnh tranh; sở hữu trí tuệ; doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; thương mại điện tử; hải quan; năng lượng; nông lâm nghiệp; giao thông vận tải; khoa học công nghệ; du lịch; viễn thông; tài chính và ngân hàng.

Về các vấn đề liên quan đến quan hệ của ASEAN với các đối tác đối thoại và đối tác chuyên ngành, Hội nghị SEOM 1/49 kiểm điểm và ghi nhận tiến triển của thực thi Chương trình làm việc trong khuôn khổ Nghị định thư nâng cấp ASEAN- Trung Quốc (ACFTA); kết quả rà soát pháp lý tiến tới ký kết Nghị định thư sửa đổi hiệp định ASEAN- Nhật Bản (AJCEP); thảo luận tình hình phê chuẩn Nghị định thư thứ 3 Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN- Hàn Quốc (AKFTA), chuyển đổi cam kết hàng hóa từ HS 2012 sang HS 2017, vấn đề tự do hóa danh mục sản phẩm nhạy cảm trong AKFTA; thảo luận việc chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN- Australia với ba đề xuất về hợp tác tiêu chuẩn thương mại số, thành phố thông minh và bền vững, đối thoại chính sách mạng giữa ASEAN với Australia.

Bên cạnh đó, các quan chức kinh tế cao cấp ASEAN sẽ thảo luận về tài liệu đề xuất FTA tiềm năng giữa ASEAN và Canada, nhằm chuẩn bị cho phiên đối thoại chính sách thương mại ASEAN- Canada lần thứ hai. Sau khi Nhóm Công tác chung FTA ASEAN-EU có kết quả phiên họp nội bộ, Hội nghị SEOM 1/49 sẽ thảo luận và chuẩn bị cho việc tham vấn ASEAN- EU ở cấp quan chức cao cấp và cấp Bộ trưởng trong năm 2018.

Tin mới cập nhật
Các tin khác