Hội nghị Giữa kỳ các Bộ trưởng Kinh tế RCEP lần thứ 4: Nỗ lực để hoàn tất đàm phán trong năm 2018

Bản in
Hội nghị Giữa kỳ các Bộ trưởng Kinh tế RCEP lần thứ 4: Nỗ lực để hoàn tất đàm phán trong năm 2018

Hội nghị Giữa kỳ lần thứ 4 của các Bộ trưởng Kinh tế từ 16 nước đàm phán Hiệp định RCEP đã được tổ chức ngày 3/3/2018 tại Singapore. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh và đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự hội nghị và cùng các nước RCEP thông qua một số nội dung quan trọng.

Tại hội nghị này, các Bộ trưởng đã ghi nhận tiến triển trong đàm phán RCEP kể từ Hội nghị Cấp cao RCEP lần thứ nhất được tổ chức ngày 12/11/2017 tại Manila, Philippines và kết quả của phiên đàm phán RCEP thứ 21 vừa được tổ chức hồi tháng 2/2018 tại Yogyakarta, Indonesia cũng như tình hình làm việc của các nhóm công tác và tiểu nhóm đàm phán. Các Bộ trưởng đã tái khẳng định cam kết nỗ lực theo chỉ đạo của các nhà lãnh đạo cấp cao để hướng tới hoàn tất đàm phán trong năm 2018.

Ủy ban Đàm phán thương mại RCEP (TNC) đã báo cáo với các Bộ trưởng Kinh tế tiến độ của đàm phán lời văn và một số chương đã gần kết thúc, ngoài ra có hai chương về Hợp tác kinh tế kỹ thuật và Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được hoàn tất. Các Bộ trưởng công nhận sự khác biệt về mức độ tham vọng ở một số lĩnh vực và giao các nhà đàm phán phải giải quyết các thách thức và vấn đề nhạy cảm đang đối mặt, kể cả không hạn chế với giai đoạn chuyển đổi và xây dựng năng lực, đồng thời duy trì kết quả mong đợi về hàng hóa, ý nghĩa thương mại của hiệp định RCEP nhằm đáp ứng cam kết để đạt được một hiệp định hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và cùng có lợi cho các đối tác kinh tế.

Các Bộ trưởng cũng đánh giá cao tiến triển đạt được trong thảo luận về phương thức thuế quan và các bản chào. Với lĩnh vực dịch vụ, các Bộ trưởng đã giao các nhà đàm phán tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại và cải thiện bản chào với tất cả các phương thức cung ứng. Đối với lĩnh vực đầu tư, các Bộ trưởng đề nghị xem xét để cải thiện các danh mục bảo lưu.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế RCEP giữa kỳ lần thứ 4 đã khẳng định lại cam kết hoàn tất đàm phán về quy tắc, tiến tới tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư nhằm hỗ trợ mở rộng và làm sâu sắc các chuỗi giá trị khu vực. Các Bộ trưởng nhấn mạnh các tiềm năng của Hiệp định RCEP không chỉ là nâng cao tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều việc làm hơn và cải thiện đời sống của người dân trong khu vực RCEP theo cách toàn diện, mà còn góp phần đáng kể vào tăng trưởng thương mại toàn cầu.

Các Bộ trưởng đã nêu rõ các nhà đàm phán phải đảm bảo rằng mỗi phiên đàm phán và phiên họp giữa kỳ đạt được các kết quả cụ thể sẽ thúc đẩy tiến trình đàm phán tới gần hơn với mục tiêu cuối cùng, và trong quá trình đó, phải báo cáo ngay các vấn đề có vướng mắc để các Bộ trưởng xem xét, đưa ra định hướng chỉ đạo./.

Tin mới cập nhật
Các tin khác