Hải Phòng tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm

Bản in
Hải Phòng tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm

Xác định công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP) là nhiệm vụ quan trọng, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước cho các đơn vị liên quan, nhằm thúc đẩy công tác ATTP trên địa bàn Hải Phòng hoạt động hiệu quả cao hơn.

An toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống là nỗi lo lắng của tất cả mọi người

Theo số liệu thống kê gần đây nhất của Sở Y tế Hải Phòng, hiện tại trên địa bàn thành phố có khoảng 21.390 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm các loại bao gồm: 9.005 cơ sở sản xuất, 4.432 cơ sở kinh doanh, 7.953 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó chủ yếu là cơ sở nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình. Sở Y tế Hải Phòng đã giao Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cấp giấy chứng nhận bản công bố hợp quy ATTP, tổ chức ký cam kết bảo đảm ATTP….

Hàng năm, các đoàn kiểm tra tiến hành các xét nghiệm nhanh như thử nhanh tinh bột, thử clo dư trong nước, thử hàn the trong giò chả, thử nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thử nhanh phẩm màu… tại các phòng thí nghiệm cũng như tiến hành kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh, hóa học từ các mẫu do đoàn kiểm tra lấy mẫu hoặc do các cơ sở tự gửi để kiểm tra chất lượng định kỳ. Chi cục Vệ sinh ATTP thuộc Sở Y tế và các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hàng năm tiến hành lấy mẫu giám sát trên thị trường theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kết quả trong 5 năm (2011-2016) Chi cục Vệ sinh ATTP đã lấy 1.411 mẫu phân tích, 1.340 mẫu đạt yêu cầu và 71 mẫu vi phạm (chiếm 5,03%)…

Công tác phổ biến chính sách pháp luật về ATTP cũng được chú trọng, trung bình hàng năm trên địa bàn TP. Hải Phòng thực hiện được: 100 hội nghị với khoảng 6.000 người tham dự, 700 buổi nói chuyện cho khoảng 20.000 người, 8.000 lượt phát thanh,1.000 lượt truyền hình, 5.000 tờ áp phích, 1.000 băng rôn, khẩu hiệu, 60 đĩa hình, 200 băng đĩa âm, 150 bài viết được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử….

Tuy nhiên, cùng với kết quả đã đạt được, công tác ATTP của Hải Phòng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, cán bộ chuyên trách ATTP ở các xã phường hầu hết đều là kiêm nhiệm, còn hạn chế về năng lực và chuyên môn, thu nhập của người dân vẫn còn thấp nên nhiều chủng loại hàng rẻ, chất lượng kém vẫn được tin dùng. Việc cập nhật kiến thức về ATTP, những quy định mới về ATTP chưa thường xuyên đối với người tiêu dùng cũng như các cơ sở trực tiếp chế biến thực phẩm….

Trong thời gian tới, TP. Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác ATTT theo phương hướng đã quy hoạch 4 vùng sản xuất an toàn gồm: quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn, quy hoạch vùng nuôi thủy sản, quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm và quy hoạch khu giết mổ tập trung, phát triển thêm một số chuỗi liên kết sản xuất, chế biến nông sản an toàn.

Tin mới cập nhật
Các tin khác