Hải Phòng quyết tâm phát triển kinh tế thân thiện với môi trường

Bản in
Hải Phòng quyết tâm phát triển kinh tế thân thiện với môi trường

Khẳng định bảo vệ môi trường là yếu tố quan trọng xuyên suốt trong quá trình phát triển, UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch hành động với 14 hành động ưu tiên triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Yêu cầu tăng trưởng xanh, thân thiện với môi trường là mục tiêu quốc gia

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ đồng bộ với các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp liên quan… nghiêm túc triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường mới ban hành, tuyệt đối không cấp phép đầu tư cho các loại hình sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu, cũ có nguy cơ cao gây ô nhiễm.  

Giám sát chặt chẽ các quy định về an toàn, bảo vệ và thân thiện với môi trường từ khâu xét duyệt, thẩm định cho đến các bước trong quá trình triển khai thực hiện và vận hành dự án. Chủ tịch UBND các cấp phải chịu trách nhiệm toàn diện về các vấn đề môi trường trên địa bàn.

Nhiệm vụ trước mắt là xử lý các khu vực ô nhiễm tồn lưu, điều tra, đánh giá phân loại các nguồn thải, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn thải trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở có lượng xả thải lớn và trung bình; yêu cầu các cơ sở có quy mô xả thải lớn lắp đặt ngay các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định của pháp luật và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tải nguyên và Môi trường. Đồng thời nhanh chóng lên kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh… gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi địa bàn các khu vực đông dân cư.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, giám sát hoạt động các nguồn phát sinh khí thải, nước thải và chất thải rắn, phân loại rác tại nguồn và tổ chức thu gom rác thải … chủ động cung cấp thông tin, phát huy vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ môi trường.

Yêu cầu các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, làng nghề truyền thống phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; đầu tư thiết bị quan trắc nước thải tự động liên tục và hệ thống truyền dẫn, công khai dữ liệu; đầu tư trang thiết bị thu gom, xử lý chất thải nguy hại; công khai thông tin về chất lượng môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; nghiên cứu đánh giá sức chịu tải của môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung và các trọng điểm ô nhiễm môi trường; rà soát phê duyệt lại theo thẩm quyền quy hoạch quản lý chất thải rắn trong năm 2017…

Tin mới cập nhật
Các tin khác