Hải Phòng định hướng nuôi trồng thủy sản kỹ thuật cao

Bản in
Hải Phòng định hướng nuôi trồng thủy sản kỹ thuật cao

Song song với mục tiêu mở rộng ngư trường khai thác thủy sản xa bờ, theo quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản giai đoạn 2016-2025 định hướng đến năm 2030 của Sở NN&PTNT TP. Hải Phòng, đến năm 2020 lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của Hải Phòng sẽ đạt 81.450 tấn, chiếm tới 59% tổng sản lượng thuỷ sản toàn thành phố.

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Hải Phòng. Ảnh: Internet

Cụ thể, đến năm 2020 sản lượng nuôi trồng thủy sản nước mặn sẽ đạt 23.780 tấn trên tổng diện tích 1.590ha, nước lợ đạt 25.400 tấn trên tổng diện tích 4.700ha tại các vùng nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ cửa sông, cửa biển thuộc các huyện Cát Hải (1.750ha), Tiên Lãng (1.350ha), Thủy Nguyên (850ha), Kiến Thụy (1.100ha), Đồ Sơn (680ha), Vĩnh Bảo (200ha), Bạch Long Vỹ (180ha) và 2 quận Dương Kinh, Hải An (380ha), với các sản phẩm chủ yếu như: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, các loại nhuyễn thể như ngao, sò huyết, hàu... cua, ghẹ, cá...

Phát triển các mô hình nuôi sinh thái, thân thiện và tận dụng được môi trường tự nhiên vùng ven biển, rừng ngập mặn, nuôi trồng hải sản trên biển và ven các đảo Cát Bà, Bạch Long Vỹ. Giảm số lượng ô lồng nuôi biển tại vịnh Bến Bèo và vịnh Lan Hạ, tập trung phát triển nuôi biển khu vực Gia Luận, cửa Trà Báu.

Đối với quy hoạch nuôi trồng thủy sản nước ngọt, đến năm 2020 thành phố đưa ra mục tiêu đạt tới 32.270 tấn, trên diện tích 5.350ha duy trì ổn định tại các huyện: Vĩnh Bảo (1.300ha), Tiên Lãng (1.200ha), Thủy Nguyên (850ha), An Lão (650ha), Kiến Thụy (500ha) và các địa phương khác 800ha, với các sản phẩm truyền thống như cá rô phi, cá chép lai, cá vược…

Trong một mục tiêu xa hơn, với định hướng phát triển ngành thủy sản Hải Phòng thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn có khả năng cạnh tranh, bảo đảm hài hoà lợi ích với các ngành kinh tế khác của những vùng, địa phương liên quan, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu và thân thiện với môi trường… bản quy hoạch không thay đổi nhiều về diện tích cũng như vị trí địa lý của các vùng nuôi trồng, giai đoạn 2025-2030 chỉ có diện tích nuôi nước mặn sẽ tăng lên 2.090ha, diện tích nuôi nước lợ chỉ còn 4.400ha và nuôi nước ngọt ổn định với diện tích 5.300ha.

Tuy nhiên mục tiêu tăng sản lượng được đặc biệt chú trọng. Yêu cầu phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững trên cơ sở sử dụng hiệu quả diện tích nuôi trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị trên đơn vị diện tích sản xuất. Cụ thể đến năm 2025 sẽ đạt tổng 98.990 tấn trong đó sản lượng nuôi nước mặn 36.720 tấn, nước lợ đạt 27.200 tấn, nước ngọt đạt 35.070 tấn. Đến năm 2030 tổng sản lượng sẽ đạt 108.000 tấn trong đó sản lượng nuôi nước mặn 41.090 tấn, nước lợ đạt 29.100 tấn, nước ngọt đạt 37.810 tấn.

Về tổng thể, theo quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản giai đoạn 2016-2025 định hướng đến 2030 đã được phê duyệt của Sở NN&PTNT TP. Hải Phòng, vùng nuôi trồng thuỷ sản thành phố sẽ không mở rộng nhiều về diện tích, cũng như không thay đổi nhiều về vị trí địa lý. Chủ yếu tập trung tăng sản lượng ngành theo hướng nuôi trồng hiện đại sử dụng kỹ thuật, công nghệ ngày càng cao, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tin mới cập nhật
Các tin khác