Hà Nội bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Bản in
Hà Nội bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm (ATTP), phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản,… ngày 9/3, UBND TP. Hà Nội đã ký ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018.

Ảnh minh họa

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2018, số mẫu giám sát còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản trong rau, quả, chè; ô nhiễm vi sinh trong thịt; tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các sản phẩm thịt, thủy sản nuôi giảm 10% so với năm 2017. 100% cán bộ làm công tác quản lý ATTP các cấp được tập huấn, cập nhật kiến thức về ATTP.

100% các thông tin phản ánh về mất ATTP nông, lâm, thủy sản được xác minh, xử lý kịp thời. 85% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng thành phố quản lý được tập huấn, phổ biến kiến thức và thực hành đúng về bảo đảm ATTP.

Số cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản kiểm tra đạt yêu cầu (xếp loại A, B) về điều kiện đảm bảo ATTP tăng 10% so với năm 2017. Số cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản xếp loại C (không đạt điều kiện đảm bảo ATTP) được nâng hạng A, B tăng 10% so với năm 2017.

Khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tổ chức sản xuất theo hướng liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ thực phẩm an toàn; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm đảm bảo ATTP.

Tin mới cập nhật
Các tin khác